Pljučni rak je tretji najpogostejši rak na svetu, po umrljivosti pa zaseda prvo mesto. V Sloveniji je po pogostnosti na četrtem mestu, za rakom dojke, prostate in rakom debelega črevesa in danke. Po podatkih Registra raka, na leto pri nas za rakom pljuč zboli približno 1200 ljudi. Čeprav ostaja eden najteže ozdravljivih rakov, je 9 od 10 primerov pljučnega raka možno preprečiti.

Za pljučnega raka je značilna nenadzorovana rast nenormalnih pljučnih celic. Glavni obliki te bolezni sta nedrobnocelični (NDRP) in drobnocelični rak pljuč (DRP). Prvi je najpogostejši in predstavlja približno 85 % vseh primerov te bolezni. Med redkejšimi in agresivnejšimi oblikami pljučnega raka je mezoteliom, ki se večinoma razvije desetletja po prekomerni izpostavljenosti azbestu.

Kajenje je dokazano najpogostejši vzrok pljučnega raka, a vendar ne edini – približno 15 % pljučnih rakov ni povezanih s kajenjem. Dejavnike tveganja za pljučnega raka predstavljajo:

Pljučni rak krivulja


Pljučni rak krivulja

Stadij I (lokalno omejen)

Lung cancer early staging

Stopnja

Rak je majhen in lokalno omejen – ni se še razširil v okolico

Prognoza

5-letno preživetje: 55 %

Zdravljenje

Kirurška odstranitev tumorja in kemoterapija

Stadij II do III (lokalno napredovali)

Lung cancer locally advanced staging

Stopnja

Rak je večji in/ali se je razširil v okolno tkivo. Rakave celice so lahko v bezgavkah (lokalno napredovali).

Prognoza

5-letno preživetje: 28 %

Zdravljenje

Kirurška odstranitev tumorja, obsevanje in kemoterapija

Stadij IV (razsejan)

Lung cancer advanced staging

Stopnja

Rak se je razširil v druge dele telesa (metastatski ali razsejani rak).

Prognoza

5-letno preživetje: 4 %

Zdravljenje

Sistemsko (z zdravili: npr. tarčna terapija / kemoterapija / imunoterapija).

Načini zdravljenja

Kemoterapija:

Zdravila, ki delujejo na celični cikel, tako da zavirajo delitev celice. Učinkujejo enako na aktivne rakave celice kot tudi na zdrave hitro-deleče se celice (prizadete so lahko celice krvi, ustne sluznice, sluznice prebavnega trakta in lasni mešički).

Tarčno zdravljenje:

Zdravila, ki vplivajo na določene tarče, ki se nahajajo večinoma le v rakavih celicah. Z vezavo na tarčo zdravilo rakavim celicam onemogoči (širitev) delitev in rast, oziroma jih uniči. Večina standardnih kemoterapij učinkuje na vse hitro-deleče se celice enako, tako zdrave kot rakave. Tarčno zdravljenje pa v telesu učinkuje le na rakave celice, saj večina zdravih tkiv ne izraža tarče in zato zdravilo nanje ne deluje oz. jim ne škodi. To metodo zdravljenja uporabljamo bodisi samostojno ali pri kombiniranem zdravljenju raka. Pri zdravljenju pljučnega raka že uporabljamo veliko oblik tarčnega zdravljenja

S tarčnimi zdravili ne moremo zdraviti vseh bolnikov, saj le nekatere podvrste pljučnega raka izražajo ustrezne tarče. Za bolnike, ki pa so primerni za zdravljenje s tarčnimi zdravili, so ta zdravila pogosto bolj učinkovita, odzivi na zdravljenje so višji in zagotavljajo boljšo kakovost življenja v primerjavi s tradicionalnimi kemoterapevtiki.

Pljučni rak mutacije

Imunoterapija:

Nov način zdravljenja raka, ki bolnikovemu imunskemu sistemu omogoči natančno prepoznavo in uničenje rakavih celic.

Imunski sistem zazna in uniči vse, česar v našem telesu ne bi smelo biti – vključno z zdravimi celicami, ki so postale rakave – tako, da prepozna pogosto komaj opazne spremembe, zaradi katerih lahko zdrava celica postane »tuja«. Običajno se imunski sistem na takšne tuje ali nenormalne celice odzove z aktivacijo limfocitov T, ki poiščejo in uničijo morebitno grožnjo. V nekaterih primerih se lahko te mutirane celice z izločanjem posebnih proteinov izmuznejo imunskemu odzivu in sistem zavedejo, da jih prepozna kot zdrave. Ta sposobnost jim omogoča razvoj v potencialno nevarne tumorje. Cilj imunoterapevtskih zdravil je imunskemu sistemu pomagati prepoznati in napasti rakave celice, bodisi s spodbujanjem imunskega odziva ali zaviranjem mehanizmov, ki preprečujejo aktivacijo limfocitov T. Imunski sistem je tudi sposoben razviti tako imenovane »spominske« celice, ki naj bi zaznale in uničile rakave celice, če začne tumor ponovno rasti – in to še mnogo let po zaključku začetne terapije.

Viri in literatura:

Slikovno gradivo: Vir: Roche

Caring Ambassadors Program, Targeted Therapy for Lung Cancer. [Infografika na spletni strani] Dostopno na: https://lungcancercap.org/wp-content/uploads/2017/09/LCCAP_Broc_TargetedFINAL032117.pdf, september 2020.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, rak pljuč. [Spletna stran] Dostopno na: http://www.onkologija.org/o-raku/rak-pljuc/#1490093507434-7ddd96b9-a83c5b20-08df, september 2020.

Jean-Paul Sculier, Thierry Berghmans and Anne-Pascale Meert, 2015. Advances in target therapy in lung cancer. The European Respiratory Review, 2015, 24(135): 23-29. Dostopno na: http://err.ersjournals.com/content/24/135/23, september 2020.

Roche, Beating lung cancer - one gene at a time. [Spletna stran] Dostopno na: https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/oncology/beating-lung-cancer-one-gene-at-a-time.htm, september 2020.

Roche: Introducing cancer immunotherapy. [Spletna stran] Dostopno na: https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/oncology/cancerimmunotherapy/an-introduction-to-cancer-immunotherapy.htm, september 2020.

Roche, Lung cancer: the cancer of many guises. [Spletna stran] Dostopno na: https://www.roche.com/dam/jcr:6895d81d-0675-4ede-b895-9645a4601aae/en/220518-the-cancer-of-many-guises-infographic.pdf, september 2020.

Roche, What is Cancer Staging. [Spletna stran] Dostopno na: https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/oncology/cancer-immunotherapy/lung_cancer.htm#diagnosis_staging_and_treatment, september 2020.

Pripravljeno: september 2020
M-SI-00000080 (v1.0)

Deli na:

0
2
2